עוזי צור על התערוכות של אורי רדובן ודארן גואינז בגלריה חזי כהן

Home » News » עוזי צור על התערוכות של אורי רדובן ודארן גואינז בגלריה חזי כהן

עוזי צור על התערוכות של אורי רדובן ודארן גואינז בגלריה חזי כהן

בתערוכה 'פרפרנליה', "אורי רדובן מרכיב מעבודותיו גוף המתפקד כתצוגה מרשימה של יכולותיו הפלסטיות השונות להציג באופן אירוני ומבריק שעטנז של מקורות השפעה שונים. בעולם של שיעתוק והכפלה מהירים עובד רדובן להכעיס באופן ידני, ארכאי במתכוון, הלועג לקלות הבלתי נסבלת של הנגישות הווירטואלית."
תערוכתו של דארן גואינז 'Command Shift 4' נדמית "לגירסת חלום של פס הייצור התעשייתי מהחלום האמריקאי האפוף בוהק חיצוני ורהב גדול מהחיים. לפני הצופה נפרשת ההצבה היפהפייה של הפסלים במרחב החלל והעבודות שעל הקירות מסביב — כשהם מנהלים ביניהם דיאלוג צורני־הנדסי של דמיון ושוני המתאחדים תחת אותה כיפה אותו מותג."

 

Loading ………….