Phoenician Sand Dance' – תערוכת יחיד חדשה לסיגלית לנדאו במוזיאון לאמנות עכשווית, ברצלונה (MACBA)

Home » News » Phoenician Sand Dance' – תערוכת יחיד חדשה לסיגלית לנדאו במוזיאון לאמנות עכשווית, ברצלונה (MACBA)

Phoenician Sand Dance' – תערוכת יחיד חדשה לסיגלית לנדאו במוזיאון לאמנות עכשווית, ברצלונה (MACBA)

התערוכה עוקבת אחר היחס המתפתח בין פני השטח לפעולה הפרפורמטיבית בעבודתה של לנדאו, דרך שלוש-עשרה עבודות וידיאו נבחרות, מסוף שנות ה-90 ועד היום.

פתיחה: יום חמישי, 20 בנובמבר 2014
21 בנובמבר 2014 – 15 בפברואר 2015

אוצר: ברתומאו מארי

לאתר המוזיאון

Loading ………….