ניר הראל | חמש תחנות | גלריה קו 16

Home » News » ניר הראל | חמש תחנות | גלריה קו 16

ניר הראל | חמש תחנות | גלריה קו 16

ניר הראל משתתף בתערוכה הקבוצתית 'חמש תחנות' המוצגת כעת בגלריה קו 16.

התערוכה, באוצרות קרני ברזילי, מתייחסת למקום, לעיר ולגלריה, תוך שימת דגש על הדרך אליה כפי שמצטיירת לאורך הקו הדמיוני של אוטובוס מס' 16 המוביל ממרכז תל אביב למרכז הקהילתי בו הגלריה ממוקמת. בעבודות המוצגות בתערוכה, האמנים מגיבים ומאירים מגוון רחב של מבטים, דעות ורעיונות הנוגעים לחיי היומיום בסביבה העירונית-מקומית. כמה מהם מעלים לדיון היבטים פוליטיים וקונקרטיים, כגון מיקומה של הגלריה ביחס לעיר, בעוד אחרים מציפים היבטים מטאפוריים הקשורים בקו.

נעילה: 27.4.17

 

Loading ………….