Klone בגלריה חזי כהן – תערוכת יחיד חדשה

Home » News » Klone בגלריה חזי כהן – תערוכת יחיד חדשה

Klone בגלריה חזי כהן – תערוכת יחיד חדשה

גלריה חזי כהן שמחה לארח את האמן Klone  בתערוכת היחיד החדשה "זיכרון של עץ, שכחה של אדמה".  

Klone מבקש לחקור את האופן שבו זהות מוגדרת בזמן ובמקום ספציפיים. בשפתו החזותית הייחודית הוא מייצר נרטיב של חיפוש זהות שגיבורו הוא הטייל, הנווד, המהגר או הפליט. עבודת המיצב הרב תחומית בגלריה נפרשת בפני הצופה כנרטיב קולקטיבי של חיפוש, בו כל אחד יכול למצוא את הד-צעדיו שלו.

פתיחה: יום חמישי, ה-1 בדצמבר 2016, בשעה 20:00.

נעילה: ה-7 בינואר, 2017

 

Loading ………….