תערוכה

ויק מוניס | תמונות מתוך כתבי עת

04/09/2014 - 25/10/2014
986_vik-mun1

Seated Black Woman, after Felix Vallotto
2013
הדפסת צבע דיגיטלית, מהדורה של 6 + 4 AP
130.8 x 101.6 ס"מ

987_vik-mun2,-600x381

The Goldfish Window, after Childe Hassam
2013
הדפסת צבע דיגיטלית, מהדורה של 6 + 4 AP
180.3 x 282.6 ס"מ

988_vik-mu3f-481x600

Autumn -Orillia, after Franklin Carmich
2012
הדפסת צבע דיגיטלית, מהדורה של 6 + 4 AP
226.1 x 180.3 ס"מ

989_vik-mun4-600x496

Siesta, after Pierre Bonnard
2011
הדפסת צבע דיגיטלית, מהדורה של 6 + 4 AP
101.6 x 121.9 ס"מ

990_vik-mun5-600x475

Green Apples, after Paul Cezanne
2011
הדפסת צבע דיגיטלית, מהדורה של 6 + 4 AP
180.3 x 228.6 ס"מ

991_vik-mun6-403x600

Man and Puppet, after Edgar Degas
2013
הדפסת צבע דיגיטלית, מהדורה של 6 + 4 AP
151.4 x 101.6 ס"מ

992_vik-mun7-454x600

Woman Ironing, after Degas
2013
הדפסת צבע דיגיטלית, מהדורה של 6 + 4 AP
134.9 x 101.6 ס"מ

994_vik-mun8-508x600

Moroccan Jugs and Pears after Felix Vallotton
2013
הדפסת צבע דיגיטלית, מהדורה של 6 + 4 AP
214.1 x 180.3 ס"מ

995_vik-mun9-600x462

Cobbs Barns and Distant Houses After Hopper
2012
הדפסת צבע דיגיטלית, מהדורה של 6 + 4 AP
101.6 x 132.1 ס"מ

996_vik-mun10-410x600

Young Man with a Flower Behind His Ear
2013
הדפסת צבע דיגיטלית, מהדורה של 6 + 4 AP
148.3 x 101.6 ס"מ

997_vik-mun11-480x600

Goldfish
2012
הדפסת צבע דיגיטלית, מהדורה של 6 + 4 AP
127 x 101.6 ס"מ

998_vik-mun12-480x600

Orchid
2013
הדפסת צבע דיגיטלית, מהדורה של 6 + 4 AP
127 x 101.6 ס"מ

999_Vik_Muniz_PoM2-1-600x264

תמונות מתוך כתבי עת, מראה הצבה
2013
גלריה חזי כהן
צילום: טל ניסים

1000_Vik_Muniz_PoM2-2-600x400

תמונות מתוך כתבי עת, מראה הצבה
2013
גלריה חזי כהן
צילום: טל ניסים

1001_Vik_Muniz_PoM2-3-600x400

תמונות מתוך כתבי עת, מראה הצבה
2013
גלריה חזי כהן
צילום: טל ניסים

1002_Vik_Muniz_PoM2-4-600x380

תמונות מתוך כתבי עת, מראה הצבה
2013
גלריה חזי כהן
צילום: טל ניסים

1003_Vik_Muniz_PoM2-5-600x400

תמונות מתוך כתבי עת, מראה הצבה
2013
גלריה חזי כהן
צילום: טל ניסים

1004_Vik_Muniz_PoM2-6-600x400

תמונות מתוך כתבי עת, מראה הצבה
2013
גלריה חזי כהן
צילום: טל ניסים

Loading ………….