תערוכה

קלון | מכתבים מעתיד ידוע אל עבר לא נודע

06/03/2019 - 06/04/2019
1616_Inhale, Exhale ,2018, spray paint on canvas, diptych 100x165cm (100x80cm each)-press-1800x1112

קלון
לשאוף, לנשוף, 2018
צבע ספריי על בד
100 x 165 ס"מ 100 x 80 ס"מ כל אחד

1617_Klone, Domestication of freedom, 2018, spray paint on canvas,100x80cm-ORIG_SIZE-1000x1247

קלון
תצוגת תכלית של חופש, 2018
צבע ספריי על בד
100 x 80 ס"מ

1618_Klone, I have to think about that (inner rooms), 2018, spray paint on canvas, 100x80 cm-1000x1242

קלון
אני זקוק למחשבה נוספת, חדרים פנימיים, 2018
צבע ספריי על בד
100 x 80 ס"מ

1619_Klone, Place of meeting(under the moon), 2018, spray paint on canvas, 100x80 cm-1000x1250

קלון
מקום מפגש תחת הירח, 2018
צבע ספריי על בד
100 x 80 ס"מ

1614_Klone, Room I, 2018, spray paint on canvas, 50x40cm-ORIG_SIZE-1000x1251

קלון
חדר 1, 2018
צבע ספריי על בד
50 x 40 ס"מ

1620_Klone, Room IV, 2018, spray paint on canvas, 50x40cm-1000x1242

קלון
חדר 4, 2018
צבע ספריי על בד
50 x 40 ס"מ

1621_Klone, Room V, 2018, spray paint on canvas, 50x40cm-1000x1247

קלון
חדר 5, 2018
צבע ספריי על בד
50 x 40 ס"מ

1622_Klone, Room VI, 2018, spray paint on canvas, 50x40cm-1000x1248

קלון
חדר 6, 2018
צבע ספריי על בד
50 x 40 ס"מ

Klone, Air (journey of), 2018, spray paint on canvas, 50x40 cm

קלון
המסע אל, 2018
צבע ספריי על בד
50 x 40 ס"מ

Klone, Gone ( with the wind comes the fire), 2018, spray paint on canvas, 80x64 cm

קלון
הלך עם הרוח מגיע האש,
צבע ספריי על בד
80 64 x ס"מ

Klone, The consecuence (of breathing freely), 2018, spray paint on canvas, 100x80 cm

קלון
תוצאה (של נשימה חופשיה)
צבע ספריי על בד
100 80 x ס"מ

1623_1-2252x1689

קלון
מראה הצבה- מכתבים מעתיד ידוע לעבר לא ונדע
גלריה חזי כהן, 2017
צילום: אבי אמסלם

1624_2-2252x1585

קלון
מראה הצבה- מכתבים מעתיד ידוע לעבר לא ונדע
גלריה חזי כהן, 2017
צילום: אבי אמסלם

1625_3-2354x1589

קלון
מראה הצבה- מכתבים מעתיד ידוע לעבר לא ונדע
גלריה חזי כהן, 2017
צילום: אבי אמסלם

1626_5-2354x1589

קלון
מראה הצבה- מכתבים מעתיד ידוע לעבר לא ונדע
גלריה חזי כהן, 2017
צילום: אבי אמסלם

1627_6-2233x1614

קלון
מראה הצבה- מכתבים מעתיד ידוע לעבר לא ונדע
גלריה חזי כהן, 2017
צילום: אבי אמסלם

1628_7-2354x1689

קלון
מראה הצבה- מכתבים מעתיד ידוע לעבר לא ונדע
גלריה חזי כהן, 2017
צילום: אבי אמסלם

1629_8-2354x1689

קלון
מראה הצבה- מכתבים מעתיד ידוע לעבר לא ונדע
גלריה חזי כהן, 2017
צילום: אבי אמסלם

1630_9-2354x1689

קלון
מראה הצבה- מכתבים מעתיד ידוע לעבר לא ונדע
גלריה חזי כהן, 2017
צילום: אבי אמסלם

1631_10-2235x1525

קלון
מראה הצבה- מכתבים מעתיד ידוע לעבר לא ונדע
גלריה חזי כהן, 2017
צילום: אבי אמסלם

1632_11-2402x1506

קלון
מראה הצבה- מכתבים מעתיד ידוע לעבר לא ונדע
גלריה חזי כהן, 2017
צילום: אבי אמסלם

Loading ………….