תערוכה

קלון | זיכרון של עץ, שכחה של אדמה

01/12/2016 - 07/01/2017

KLONE             

זיכרון של עץ

שכחה של אדמה

 

01.12.2016 – 07.01.2017

שיח גלריה: יום שישי, 23.12.2016, שעה 12:00

 

במרכז התערוכה ניצב דימוי העץ – כקונסטרוקציה פיזית שנבנתה במיוחד עבור חלל הגלריה, וכסימן רווי משמעות. עבור Klone זהו סמן של מקום, ציון דרך, עוגן המקבע את האדמה למקומה, הפועל כשם שהזיכרון מקבע את הזהות. קורות התקרה של הגלריה מסתעפות החוצה מהגזע המלאכותי כענפים של ממש. הן מצטרפות לקווי המתאר של האדמה החוזרים בעבודות התלויות סביב, ויחד הם מתווים את החלל – הן זה הממשי של הגלריה, והן זה של העולם המדומיין שהאמן יוצר. זהו עולם המאוכלס בדמויות אשר נושאות, כל אחת, לצד משמעות תרבותית ומקום בזיכרון הקולקטיבי, גם מטען אישי.

Klone מבקש לחקור את האופן שבו זהות מוגדרת בזמן ובמקום ספציפיים. בשפתו החזותית הייחודית הוא מייצר נרטיב של חיפוש זהות שגיבורו הוא הטייל, הנווד, המהגר או הפליט. כולם חולקים, לדידו, אותו הלך רוח של תנועה מתמדת – בין אם זו תנועה בין מיקומים גיאו-פוליטיים, או נדידה במרחב  המדומיין.

זוהי תנועה הנוצרת מתוך תלישות, המבקשת לטעת שורש במרחב, בסביבה, בחברה. ליצור קשר אנושי, כדמויותיו של Klone המבקשות לגעת, להרגיש, להשתייך. אלו דמויות שנעות בדלות של מקום, בתלישות היסטורית וחברתית. הן יוצרות חיים חדשים כמעט בעל כורחן, באופן אינהרנטי. כמו אותה דמות נשית העומדת על אדמה שחורה עליה מסומנים פסים דקיקים  -קווי טופוגרפיה המגדירים את פני השטח בצורה סכמטית כהכללה של מושג המקום – ובתוכה, כמו מעצמו, צומח העץ.

היגר בעצמו בגיל צעיר מאוקראינה לישראל, פעולת סימון הטריטוריה במרחב העירוני – כחלק מציור הגרפיטי שבו החל את דרכו האמנותית – הובילה את Klone לחקור סוגיות של מקום ושייכות. סוגיות אלו עולות עתה מחדש דרך עבודת מיצב רב תחומית במרחב הגלריה, אשר נפרשת בפני הצופה כנרטיב קולקטיבי של חיפוש. זהו מסע פיזי וויזואלי בין מצבים מנוגדים של חושך ואור, המתרחש דרך ארסנל אוניברסאלי של דימויים, שדווקא בשל כך נותר תמיד מרוחק ועמום.

** סאונד באדיבות לירון משולם

Klone, Message Received, 2016, Ink on paper, 99x70 cm

Message Received
2016
דיו על נייר
99 x 70 ס"מ

Klone, Language of Space, 2016, Ink on paper, 70x50 cm

Language of Space
2016
דיו על נייר
70 x 50 ס"מ

Klone, The Miseducation of (the Fox), 2015, Ink on paper, 70x50 cm

The Miseducation of (the Fox)
2015
דיו על נייר
70 x 50 ס"מ

Klone, A Memory (glimpse of it), 2016, Ink on paper, 70x50cm

A Memory (glimpse of it)
2016
דיו על נייר
70 x 50 ס"מ

Klone, Standing Ground (before Moving On), 2014, Ink on paper, 200x70 cm

Standing Ground (before Moving On)
2014
דיו על נייר
200 x 70 ס"מ

Klone, The Importance of Touch (Collaborative Effort), 2016, Ink on paper, 175x200 cm

The Importance of Touch (Collaborative E(
2016
דיו על נייר
175 x 200 ס"מ

Klone, A Memory (slice of it), 2016, Paint on paper, 70x49 (3)

A Memory (slice of it)
2016
צבע על נייר
70 x 49 ס"מ

Klone, A Memory (slice of it), 2016, Paint on paper, 70x49 (4)

A Memory (slice of it)
2016
צבע על נייר
70 x 49 ס"מ

Klone, Time in between Distances, 2016, Ink on paper 200x70 cm

Time in between Distances
2016
דיו על נייר
200 x 70 ס"מ

Klone, The Hold, 2016, Ink on paper, 49x70 cm

The Hold
2016
דיו על נייר
49 x 70 ס"מ

Klone, Mutual Attraction, Enamel and ink on wood, 2016, 148x20 cm

Mutual Attraction
2016
דיו ולכה על עץ
148 x 20 ס"מ

Klone, Memory of a Tree, 2016, Ink on paper, 200x142 cm

Memory of a Tree
2016
דיו על נייר
200x142 ס"מ

Klone, Out of Nowhere, 2015, Ink on paper, 70x50 cm

Out of Nowhere
2015
דיו על נייר
70 x 50 ס"מ

Klone, The Ever Lasting (Source of Power), 2016, Ink on paper, 42x33 cm

The Ever Lasting (Source of Power)
2016
דיו על נייר
42 x 33 ס"מ

Klone, The Longing, 2014, Ink on paper, 129x96 cm

The Longing
2014
דיו על נייר
129 x 96 ס"מ

Klone, A Memory (slice of it), 2016, Paint on paper, 70x49 (1)

A memory (Slice of it)
2016
צבע על נייר
70 x 49 ס"מ

2

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

3

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

4

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

5

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

6

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

7

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

8

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

1

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

Loading ………….