תערוכה

קלון | זיכרון של עץ, שכחה של אדמה

01/12/2016 - 07/01/2017
Klone, Message Received, 2016, Ink on paper, 99x70 cm

Message Received
2016
דיו על נייר
99 x 70 ס"מ

Klone, Language of Space, 2016, Ink on paper, 70x50 cm

Language of Space
2016
דיו על נייר
70 x 50 ס"מ

Klone, The Miseducation of (the Fox), 2015, Ink on paper, 70x50 cm

The Miseducation of (the Fox)
2015
דיו על נייר
70 x 50 ס"מ

Klone, A Memory (glimpse of it), 2016, Ink on paper, 70x50cm

A Memory (glimpse of it)
2016
דיו על נייר
70 x 50 ס"מ

Klone, Standing Ground (before Moving On), 2014, Ink on paper, 200x70 cm

Standing Ground (before Moving On)
2014
דיו על נייר
200 x 70 ס"מ

Klone, The Importance of Touch (Collaborative Effort), 2016, Ink on paper, 175x200 cm

The Importance of Touch (Collaborative E(
2016
דיו על נייר
175 x 200 ס"מ

Klone, A Memory (slice of it), 2016, Paint on paper, 70x49 (3)

A Memory (slice of it)
2016
צבע על נייר
70 x 49 ס"מ

Klone, A Memory (slice of it), 2016, Paint on paper, 70x49 (4)

A Memory (slice of it)
2016
צבע על נייר
70 x 49 ס"מ

Klone, Time in between Distances, 2016, Ink on paper 200x70 cm

Time in between Distances
2016
דיו על נייר
200 x 70 ס"מ

Klone, The Hold, 2016, Ink on paper, 49x70 cm

The Hold
2016
דיו על נייר
49 x 70 ס"מ

Klone, Mutual Attraction, Enamel and ink on wood, 2016, 148x20 cm

Mutual Attraction
2016
דיו ולכה על עץ
148 x 20 ס"מ

Klone, Memory of a Tree, 2016, Ink on paper, 200x142 cm

Memory of a Tree
2016
דיו על נייר
200x142 ס"מ

Klone, Out of Nowhere, 2015, Ink on paper, 70x50 cm

Out of Nowhere
2015
דיו על נייר
70 x 50 ס"מ

Klone, The Ever Lasting (Source of Power), 2016, Ink on paper, 42x33 cm

The Ever Lasting (Source of Power)
2016
דיו על נייר
42 x 33 ס"מ

Klone, The Longing, 2014, Ink on paper, 129x96 cm

The Longing
2014
דיו על נייר
129 x 96 ס"מ

Klone, A Memory (slice of it), 2016, Paint on paper, 70x49 (1)

A memory (Slice of it)
2016
צבע על נייר
70 x 49 ס"מ

2

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

3

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

4

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

5

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

6

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

7

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

8

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

1

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

קלון
מראה הצבה, זיכרון של עץ, שכחה של אדמה
גלריה חזי כהן, 2017

Loading ………….