תערוכה

עמית קבסה | זה לא אישי

30/04/2015 - 13/06/2015

עמית קבסה
זה לא אישי
13.6.2015 – 30.4.2015

בתערוכה 'זה לא אישי' מציג עמית קבסה מבחר ציורים מתוך גוף עבודות חדש מהשנה האחרונה.
בחיפוש אחר היסוד שבפעולת הציור משחרר קבסה את הפיגורטיבי לטובת בדיקת קומפוזיציות
פתוחות יותר, אלו שעבורו מאפשרות את העיסוק באותה מהות. קבסה מתאר את תקופת העבודה
הזו כחזרה לנקודת התחלה של המהלך הציורי, המתקיימת דרך חיפוש מאפיינים המשוחררים
מעומס ההישג הייצוגי.
הפרידה ההדרגתית מהנרטיב המשפחתי בעבודות של קבסה התוותה דרך לצורניות חדשה
המתבטאת בשני אופנים: עבודות בקונטורים עדינים ומנעד צבעוני מצומצם לצד עבודות צבעוניות,
אינטנסיביות ודחוסות יותר. במהלך זה מנסה קבסה לזקק את הדימוי עד שנשאר ממנו מתאר עגול
בלבד, לעיתים מקוטע, הנדמה במבט ראשון כפרח עצום ממדים. עם זאת, מבט על מכלול הדימויים
האמורפיים בתערוכה עשוי להזכיר יותר מבנה ביולוגי בסיסי, המתרבה ומתפשט בחלל.
המתח בין הפרוע למוקפד בציור של קבסה מהווה מפתח להתבוננות בעבודתו לאורך השנים.
בעבודות מוקדמות ניכר הצד הפרוע במשיכות המכחול ובצבעוניות הדינאמית, כשהמקום המרוסן בא
לידי ביטוי בקומפוזיציה. נראה כי דווקא בתערוכה זו, בה נפרד קבסה מהדימוי הפיגורטיבי לעת עתה,
הוא נותן דרור לקומפוזיציות אחרות, הפורעות את ההבחנה בין הפתוח לסגור. לדבריו, אם קודם לכן
היו הנופים והדמויות מהמשפחה ומחיי היומיום מתווכים בחיפוש עצמי, כעת החתירה לצורת בסיס
חובקת כל מּונעת מהרצון לייצג את כל אותם דימויים במבע אחד, העולה מתוך קילוף איטי ומחושב
של השכבות על מנת להגיע למקום שקט יותר.

עפרה חרנ"ם

1105_10 Amit Cabessa, She-God, 2015, oil and mixed media on canvas with wood, 243x183 cm-454x600

אלהימא
2015
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
243 x 183 ס"מ

Amit Cabessa, Red Hollow, 2014, oil and mixed media on canvas with wood, 183x152 cm

פרח אדום
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
183 152 x ס"מ

1099_25 Amit Cabessa, Flower, 2014, oil and mixed media on canvas, 152x183 cm-600x495

פרח
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
152 x 183 ס"מ

1102_15 Amit Cabessa, God in Pink, 2014, oil and mixed media on canvas with wood, 243x283 cm-600x452

אלוהים בורוד
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן עם עץ
243 x 283 ס"מ

1100_50 Amit Cabessa, Void, 2014, oil and mixed media on canvas with wood, 150x170 cm-600x529

ריק
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן עם עץ
150 x 170 ס"מ

1101_20 Amit Cabessa, Higher, 2015, oil and mixed media on canvas with wood, 184x121

גבוה יותר
2015
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן עם עץ
184 x 121.5 ס"מ

1103_30 Amit Cabessa, Pink Flower, 2014, oil and mixed media on MDF, 73x55 cm-456x600

פרח ורוד
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן עם MDF
73 x 55 ס"מ

1104_05 Amit Cabessa, The Hiller, 2015, oil and mixed media on canvas, 243x183 cm-453x600

רופא
2015
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
243 x 183 ס"מ

1 - Nothing, 2014, Oil and mixed media on canvas, 40x30 cm, 7,500 ILS

כלום
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
40 x 30 ס"מ

2 - Nothing, 2014, Oil and mixed media on canvas, 40x30 cm, 7,500 ILS

כלום
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
40 x 30 ס"מ

3 - My Little Dad, 2014, Oil and mixed on canvas, 45x32 cm, 7,500 ILS

האבא הקטן שלי
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
42 32 x ס"מ

Amit Cabessa, Pink Flower, 2014, oil and mixed media on MDF, 73x55 cm (2)

פרח ורוד
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
73 55 x ס"מ

6 - Pigeon (Garden), 2014, Oil and mixed media on canvas with wood, 124x91 cm,

יונה (גינה)
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
124 91 x ס"מ

1

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

2

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

3

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

4

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

5

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

6

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

7

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

Loading ………….