תערוכה

עמית קבסה | זה לא אישי

30/04/2015 - 13/06/2015
1105_10 Amit Cabessa, She-God, 2015, oil and mixed media on canvas with wood, 243x183 cm-454x600

אלהימא
2015
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
243 x 183 ס"מ

Amit Cabessa, Red Hollow, 2014, oil and mixed media on canvas with wood, 183x152 cm

פרח אדום
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
183 152 x ס"מ

1099_25 Amit Cabessa, Flower, 2014, oil and mixed media on canvas, 152x183 cm-600x495

פרח
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
152 x 183 ס"מ

1102_15 Amit Cabessa, God in Pink, 2014, oil and mixed media on canvas with wood, 243x283 cm-600x452

אלוהים בורוד
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן עם עץ
243 x 283 ס"מ

1100_50 Amit Cabessa, Void, 2014, oil and mixed media on canvas with wood, 150x170 cm-600x529

ריק
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן עם עץ
150 x 170 ס"מ

1101_20 Amit Cabessa, Higher, 2015, oil and mixed media on canvas with wood, 184x121

גבוה יותר
2015
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן עם עץ
184 x 121.5 ס"מ

1103_30 Amit Cabessa, Pink Flower, 2014, oil and mixed media on MDF, 73x55 cm-456x600

פרח ורוד
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן עם MDF
73 x 55 ס"מ

1104_05 Amit Cabessa, The Hiller, 2015, oil and mixed media on canvas, 243x183 cm-453x600

רופא
2015
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
243 x 183 ס"מ

1 - Nothing, 2014, Oil and mixed media on canvas, 40x30 cm, 7,500 ILS

כלום
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
40 x 30 ס"מ

2 - Nothing, 2014, Oil and mixed media on canvas, 40x30 cm, 7,500 ILS

כלום
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
40 x 30 ס"מ

3 - My Little Dad, 2014, Oil and mixed on canvas, 45x32 cm, 7,500 ILS

האבא הקטן שלי
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
42 32 x ס"מ

Amit Cabessa, Pink Flower, 2014, oil and mixed media on MDF, 73x55 cm (2)

פרח ורוד
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
73 55 x ס"מ

6 - Pigeon (Garden), 2014, Oil and mixed media on canvas with wood, 124x91 cm,

יונה (גינה)
2014
צבע שמן ומדיה מעורבת על פשתן
124 91 x ס"מ

1

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

2

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

3

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

4

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

5

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

6

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

7

עמית קבסה - זה לא אישי, מראה הצבה
2015
גלריה חזי כהן

Loading ………….