תערוכה

עמית קבסה | בעל נפש

24/08/2019 - 30/11/2019
Amit Cabessa, 2019, Oil on canvas 190 x 340 cm (1)

מקווה טהרה
2019
שמן על בד
190 x 340 ס"מ

Amit Cabessa, 2018, mixed media on canvas 160 X 190 cm

אם הייתי עכשיו
2018
שמן על בד
160 x 190 ס"מ

Amit Cabessa, 2018,mixed media on canvas 110 x 100 cm

ניגון
2018
שמן על בד
110 x 100 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Mixed media on canvas 50.5 xs 42

באר
2019
טכניקה מעורבת על בד
50.5 x 42.5 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Mixed media on canvas 65 xs 57

הפלישה הגדולה
2019
שמן על בד
65 x 57.5 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Mixed media on canvas 110 x 100 cm

בריכת יופי
2019
שמן על בד
110 x 100 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Mixed media on canvas 110 x 100 cm

בריכת יופי
2019
שמן על בד
110 x 100 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Mixed media on canvas 160 x 190

אחת השקיעות
2019
שמן על בד
169 x 190.5 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Mixed media on canvas 212 x 178 cm

הארון
2019
שמן על בד
212 x 178 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Oil on canvas 150 x 150 cm,

טהרה
2019
שמן על בד
150 x 150 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Oil on canvas 150 x 150 cm

טהרה
2019
שמן על בד
190 x 340 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Oil on canvas 170 x 150 cm,

טהרה
2019
שמן על בד
1789 x 150 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Oil on canvas 170 x 150 cm

טהרה
2019
שמן על בד
170 x 150 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Oil on canvas 190 x 340 cm (2)

טהרה
2019
שמן על בד
190 x 340 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Mixed media, H - 135 cm (1)

הוא
2019
טכניקה מעורבת
גובה- 141 ס"מ

Amit Cabessa, 2019, Mixed media, H - 141 cm (1)

היא
2019
טכניקה מעורבת
גובה- 141 ס"מ

Exhibition View (1)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Exhibition View (2)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Exhibition View (3)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Exhibition View (4)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Exhibition View (5)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Exhibition View (6)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Exhibition View (7)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Exhibition View (8)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Exhibition View (9)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Amit Cabessa, 2019, Mixed media, H - 146 cm (1)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Exhibition View (11)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Exhibition View (12)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Exhibition View (13)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Exhibition View (14)

בעל נפש
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2019

Loading ………….