תערוכה

יגאל תומרקין | פסלי חוץ, פריז 1957-1959

27/08/2011 - 30/09/2011

יגאל תומרקין : לפני פסלי החוץ של תומרקין

השפה הפורמליסטית ששלטה בשיח האמנות הישראלית עד תומרקין, שינתה כיוון עם פריצתו לזירה, שתיעלה
את הביטוי האסתטי לצורת פעולה שביכולתה, כמו שתומרקין עצמו כותב, "לטפל ביחסים שבין האמן לבין
ההיסטוריה, בין האמן לבין החברה, במובנם הכללי ולא בהכרח בהקשר ישיר" לגוף עבודה של אמן כזה או אחר.
השאיפה לצאת מתוך הגבולות הפנימיים של העבודה הבודדת, או גוף העבודות הכולל, ולנקוט עמדה שעניינה
במה שמעבר לאמנותי גרידא, בולטת מאוד בעבודה של תומרקין. לצורך ביסוסה של עמדה זו, תומרקין הפך עצמו
לתחנת ממסר, לאופן של קליטה והפצה של אסוציאציות איקונוגראפיות, תכניות, חומריות וצורניות, החובקות
תרבויות, היסטוריות והקשרים רבים עד מאוד. סמלים של תרבויות קדומות, אזכורים מקלאסיקות בתולדות
הספרות וציטוטים של חלקי דימויים מתולדות האמנות הקלאסית והמודרנית, וביטויים פוליטיים אקטואליים
ישירים, כל אלה ועוד נוכחים בעבודה של תומרקין, מופיעים באורח אסמבלאז'י, במצב של עימות וקונפליקט.
החיבורים האלימים שמתקיימים בעבודה אינם רק החלטה אסתטית אלא עמדה היסטורית, שאחד מתקדימיה
המוצהרים הוא הערות על מושג ההיסטוריה, שוולטר בנימין כתב לפני התאבדותו על גבול צרפת ספרד. תומרקין,
בהשפעת טקסט זה, מבין את ההיסטוריה שבשמה האמנות שלו מבקשת לדבר, כמסלול ייסורים, ולא כפרויקט
אמנציפטורי.
הרעיון, הנועז יש לומר, להציג מבחר מפסלי החוץ של יגאל תומרקין בתוך חלל פנים של גלריה, מאפשר לבחון
מחדש את העבודה של מי שנחשב כאבי האוונגרד הישראלי, מי שאחראי לקידום האמנות בישראל ושילוחה אל
שדות חדשים. המעבר מהחוץ אל הפנים בהקשר שלפנינו, מייצר הדגש שונה של המימד הציבורי בעבודה של
תומרקין. הוא כופה על הפומביות אינטימיות ומפרק את המופע התומרקיני למרכיבים שבונים לו את האפשרות
להשתתף בשיח הציבורי בישראל, לדבר בשם הכלל, בשמה של התרבות, בשם נרטיבים מכוננים. עבודה
פרדיגמאטית שבלתי אפשרי להתעלם ממנה בבואנו לעסוק בעבודות חוץ של תומרקין, ובדיאגנוזת התרבות שהן
מספקות, היא האנדרטה לשואה ולתקומה. תומרקין הציב אותה בכיכר העירייה בתל אביב בשנת 1975:
פירמידת מתכת סגורה-פתוחה ובתוכה פירמידת מתכת הפוכה אטומה-פתוחה, שביחד, ממבט אוירי, מסתמנות
כמגן דוד תלת ממדי. היבט משמעותי בעבודה זו, שלא נידון מעולם, הוא הצל המשולש שעם שקיעת השמש, מדי
יממה, הפסל זורק על חזית בניין העירייה, ועל ידי כך משתלט, גורף לתוכו את כל השטח שבינו לבין בניין העירייה.
הצל המשולש שמוקרן על חזית הבניין הוא הופעה נוספת של פירמידה – סימן של קבר עתיק שתומרקין מגלה בו
עניין מזה שנים רבות: "בבסיס הציוויליזציה עומדת הפירמידה", הוא כתב בשנת 1961 ,ושתי עבודות חוץ
שיוצאות מתוך הפירמידה, הן "בראשית היתה הפירמידה" (1983) ,) ו"?Frei Arbeit Macht( "1991 .) גם בצל,
כסימן של היעדרות, או של נוכחות רפאית, תומרקין מגלה עניין (בצל הכוונה למעמד של היציקה, הסילואטה
החתוכה בברזל והצל ממשי, בתוך כלל העבודה). לענייננו, הצל של הפירמידה הופך לתנועה שבין חיים ומוות,
תנועה המתרחשת בתוך המרחב הציבורי (והרי כיכר רבין היא כיכר הדמוקרטיה הישירה של ישראל), ושניתן
באמצעותה להבין את התנועה בעבודה של תומרקין, בין מרחב במובן הפיזי למרחב במובן פוליטי חברתי
היסטורי. ההיסטורי בעבודה של תומרקין נעשה לפיזי, והפיזי להיסטורי, באמצעות המסמן של המוות.

אורי דסאו

8 Igael Tumarkin, Warrior, Iron and Stone, H 102 cm, The 60's

יגאל תומרקין
לוחם, שנות ה- 60
ברזל ואבן
גובה- 102 ס"מ

7 Igael Tumarkin, Vulture ,Steel, H 237 cm, The 80's

יגאל תומרקין
נשר, שנות ה- 80'.
ברזל
גובה- 237 ס"מ

1959 ,Phoenix, Iron 60x38x25 cm

יגאל תומרקין
עוף החול, 1959
ברזל
60x3825 ס"מ

5 Igael Tumarkin Totem Steel 312 .cm

יגאל תומרקין
טוטם
ברזל
גובה- 312 ס"מ

25X32 cm (9)

יגאל תצומרקין
פונטנלה, 1959
טכניקה מעורבת על נייר
25x32 ס"מ

24X30

יגאל תצומרקין
פונטילה, 1959
טכניקה מעורבת על נייר
24X30.5 ס"מ

23X30 cm

יגאל תצומרקין
פונטילה, 1959
טכניקה מעורבת על נייר
23x30 ס"מ

Richard III, Mixed media on paper, 19X28

יגאל תצומרקין
ריצ'ארד ה- III
טכניקה מעורבת על נייר
19x28 ס"מ

1 Exhibition View (1)

יגאל תומרקין
מראה הצבה- פסלי חוץ, פרוז 1957-1959
גלריה חזי כהן

2 Exhibition View (2)

יגאל תומרקין
מראה הצבה- פסלי חוץ, פרוז 1957-1959
גלריה חזי כהן

3 Igael Tumarkin Prometheus Bronze and Iron 200 cm

יגאל תומרקין
פרומתיאוס
ברונזה וברזל
גובה- 102 ס"מ

4 Igael Tumarkin Self Portrait of the Artist as a Warrior Iron 252 cm

יגאל תומרקין
דיוקן עצמי של האמן כלוחם
ברזל
גובה- 252 ס"מ

Leonce and Lena, 1957, Mixed media on paper, 16 X24

יגאל תצומרקין
לורנס ולנה, 1957
טכניקה מעורבת על נייר
16x24 ס"מ

Igael Tumarkin Puntila 1959 25X32 cm (7)

יגאל תצומרקין
פונטילה, 1959
טכניקה מעורבת על נייר
16x24 ס"מ

Homage to Otto Lilienthal 1957 Iron 19X47X32 cm

יגאל תצומרקין
הומאז' לאוטו לילנטל
ברזל
19x47x32 ס"מ

6 Igael Tumarkin, Gate, Iron, H 242 cm, The 60's

יגאל תומרקין
שער, שנות ה- 60'
ברזל
גובה- 242 ס"מ

Chess 1957 Iron 40.5X43

יגאל תצומרקין
שח-מט, 1957
ברזל
40.5x43.5x21 ס"מ

Cat 1957 Iron 16X84

יגאל תצומרקין
חתול, 1957
ברזל
16X84.5X8 ס"מ

Cat 1957 Iron 16X84

יגאל תצומרקין
חתול, 1957
ברזל
16X84.5X8 ס"מ

Adam and Eve 1957 Iron 10X31X45 cm

יגאל תצומרקין
אדם וחוה, 1957
ברזל
10x31x45 ס"מ

25X32 cm (8)

יגאל תצומרקין
פונטילה, 1959
טכניקה מעורבת על נייר
16x24 ס"מ

24X32 cm

יגאל תצומרקין
פונטילה, 1959
טכניקה מעורבת על נייר
16x24 ס"מ

25X32 cm (6)

יגאל תצומרקין
פונטילה, 1959
מדיה מעורבת על נייר
16x24 ס"מ

25X32 cm (5)

יגאל תצומרקין
פונטילה, 1959
טכניקה מעורבת על נייר
16x24 ס"מ

25X32 cm (4)

יגאל תצומרקין
פונטילה, 1959
טכניקה מעורבת על נייר
16x24 ס"מ

25X32 cm (3)

יגאל תצומרקין
פונטילה, 1959
טכניקה מעורבת על נייר
16x24 ס"מ

25X32 cm (2)

יגאל תצומרקין
פונטילה, 1959
טכניקה מעורבת על נייר
16x24 ס"מ

25X32 cm (1)

יגאל תצומרקין
פונטילה, 1959
טכניקה מעורבת על נייר
16x24 ס"מ

Loading ………….