תערוכה

יגאל תומרקין | 50 שנות יצירה

26/02/2009 - 26/03/2009

יגאל תומרקין | 50 שנות יצירה

26.3.09 – 26.209 :פתיחה

ככל שהולכת ומתבהרת הפרספקטיבה ההיסטורית של תמונת האמנות הישראלית, מתברר גם
מעמדה המרכזי של יצירת תומרקין בתוכה.
אין אמן שביצירתו בא לידי ביטוי באופן כה מובהק המפגש התרבותי המתחולל פה בארץ. אותו
מפגש בין התרבות המערבית לבין "המקום", בין הסימבוליקה האירופית לבין "האדמה הארץ-
ישראלית". מצד אחד העיסוק בחומרים הגשמיים- ולא רק במובן המטפורי של "המקום" )עבודת
האדמה, המזבחות וכו'( ומצד שני החיבור למסורת הציור האירופית, הקלאסית והמודרנית.
מתח זה מתקיים אצל תומרקין לא רק מבחינה תמטית, אלא גם מבחינת החומרים שמהם בנויות
יצירותיו. עבודות עליהן תלויים הבדים הצבעוניים כמנהג הקדום במזרח, לצד עבודות עליהן מורכבים
כלי נשק וקסדות חיילים ממלחמת העולם השנייה. עבודות העוסקות באדמה הארץ-ישראלית
ובסימבולים ישראליים, כמו הפסל "הוא הלך בשדות" לצד ההומאז'ים העוסקים ביצירותיהם של ואן-
גוך, דירר, מאנטנייה ודושאן, ומקיימים עמם דו-שיח של תקופות.
כך שהחיבור המודע של השייכות למקום וההשתלבות במרחב המזרח-תיכוני מחד ומאידך ההבנה-
ראייה כי יצירתו היא חלק בלתי נפרד מהשרשרת התרבותית המערבית, מלווים כהד את יצירותיו.
לאמיתו של דבר אין צורך במקרה של תומרקין במילים גבוהות ו"מלומדות", די להתבונן בעבודות
עצמן, להבין ולהרגיש את העוצמה והאיכות הקורנות מהן.
בתערוכה זו מוצגות עבודות נבחרות של תומרקין מכל תקופות יצירתו. בגלל היקפה של התערוכה,
התאגדו כאן שתי גלריות כדי להציג לקהל את מיטב עבודותיו, ביותר מ-50 שנות יצירתו. עבודות
מהעשור האחרון, לצד עבודות שהפכו לקלאסיקה ישובו וייחשפו כאן וידגישו לקהל את מעמדה
המרכזי של יצירת תומרקין במכלול האמנות הישראלית.
אנו שמחים שנפלה לידינו זכות זו ובהזדמנות זו אנו רוצים להודות ליגאל תומרקין על הדרכתו
ומעורבותו בהוצאת תערוכה זו לפועל.
קצרה היריעה מלהזכיר כאן את כל האנשים הנוספים שתרמו להוצאתה של תערוכה זו לפועל, ואנו
מבקשים להודות להם על שסייעו להפקתה של תערוכה מרגשת זו. כמו כן, ברצוננו להודות לקרנית
שחורי על מסירותה ועל הסיוע שהעניקה לנו לאורך כל הדרך.

Loading ………….