תערוכה

אילן ברוך | מתחת לכסות העלים ממתינה שלכת

05/03/2020 - 20/06/2020
Ilan Baruch, Sabra, Mixed media on wood 100 x 161 cm, 12,500$

אילן ברוך
צבר
טכניקה מעורבת על עץ
100x161 ס"מ

Ilan Baruch, Sabra, Mixed media on wood 105 x 90 cm, 9,000$

אילן ברוך
צבר
טכינקה מעורבת על עץ
105x90 ס"מ

Ilan Baruch, Cypress in Landscape, Oil on canvas 240 x 150 cm, 16,500$

אילן ברוך
ברוש בנוף
שמן על בד
240x150 ס"מ

Ilan Baruch, Sabra, Oil on wood 121 x 121 cm, 11,000$

אילן ברוך
צבר
שמן על עץ
121x121 ס"מ

Ilan Baruch, Sabra, Oil on wood 154 x 101 cm, 11,000$

אילן ברוך
צבר
שמן על עץ
154x101 ס"מ

Ilan Baruch, 2010-2011, Landscape in Late Summer,62 x 62 cm, 6,000$

אילן ברוך
נוף בשלהי הקיץ, 2010-2011
שמן על בד
62x62 ס"מ

Ilan Baruch, Figure, Oil on wood 65 x 53 cm, 4,200$

אילן ברוך
דמות
שמן על עץ
65x53 ס"מ

Ilan Barouch, 2017, Oil on wood 28 x 43 cm, 3,500$

אילן ברוך
2017
שמן על עץ
28x43 ס"מ

Ilan Baruch, Rest, Oil on canvas 150 x 140 cm, 15,000$

אילן ברוך
מנוחה
שמן על בד
150x140 ס"מ

Ilan Baruch, Landscape, Oil on canvas 60 x 150 cm, 10,000$

אילן ברוך
נוף
שמן על בד
60x150 ס"מ

Ilan Baruch, Cypress , Oil on canvas 167 x 65 cm, 10,000$

אילן ברוך
ברוש
שמן על בד
167x65 ס"מ

Ilan barouch

אילן ברוך
צבר, 2019
שמן על עץ
47x45.5 ס"מ

Ilan Baruch, Sabra, Mixed media on wood 100 x 160 cm, 12,500$

אילן ברוך
צבר
טכניקה מעורבת על עץ
100x160 ס"מ

Ilan Baruch, Sabra, Oil on canvas 105 x 87 cm, 9,000$

אילן ברוך
צבר
שמן על בד
105x87 ס"מ

Ilan Baruch, Sabra, Oil on wood 121 x 118 cm, 11,000$

אילן ברוך
צבר
שמן על עץ
121x118 ס"מ

Ilan Baruch, Figure, Oil on wood 47 x 45

אילן ברוך
דמות
שמן על עץ
47x45.5 ס"מ

Ilan Baruch, Sabra, Oil on wood 244 x 122 cm, 15,000$

אילן ברוך
צבר
שמן על עץ
244x122 ס"מ

Ilan Baruch, Figure, Oil on wood 49 x 40 cm, 4,200$

אילן ברוך
דמות
שמן על עץ
49x40 ס"מ

1

אילן ברוך
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2020

2

אילן ברוך
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2020

3

אילן ברוך
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2020

4

אילן ברוך
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2020

5

אילן ברוך
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2020

6

אילן ברוך
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2020

7

אילן ברוך
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2020

Loading ………….