תערוכה

ברנדן פאוולר & מתיו צ'מברס

-
Brendan Fowler, from north (…), 2014, rayon, polyester, acrylic on canvas, aluminium stretchers, 152.5x101

ברנדן פאוולר
2014, מהצפון (...)
טכניקה מעורבת
152.5x101.5x4 ס"מ

Brendan Fowler, from south (…), 2014, rayon, polyester, acrylic on canvas, aluminium stretchers, 152.5x101

ברנדן פאוולר
2014, מהדרום (...)
טכניקה מעורבת
152.5x101.5x4 cm

Brendan Fowler, Going Home Early, 2014, rayon, polyester, acrylic on canvas, aluminium stretchers, 152.5x101

ברנדן פאוולר
2014, ללא כותרת
טכניקה מעורבת
152.5x101.5x4

Brendan Fowler, To be Titled, 2013, silkscreen on archival inkjet prints, silkscreen on frames, plexiglas, 122x127x10 cm

ברנדן פאוולר
2013, ללא כותרת
טכניקה מעורבת
122x127x10 x ס"מ

Matthew Chambers, Atlas to Bear 3, 2014, acrylic, enamel based adhesive and nylon flocking on canvas, 249x127 cm

מתיו צ'מברס
2014, ללא כותרת
טכניקה מעורבת
249 x 127 ס"מ

Matthew Chambers, Bush in Flower 10, 2014, acrylic, enamel based adhesive and nylon flocking on canvas with stained walnut artist's frame, 249 x 127 cm

מתיו צ'מברס
2014, ללא כותרת
טכניקה מעורבת
249 x 127 ס"מ

Matthew Chambers, Formerly So Broad 2, 2014, acrylic, enamel based adhesive and nylon flocking on canvas with stained walnut artist's frame, 249x127 cm

מתיו צ'מברס
2014, ללא כותרת
טכניקה מעורבת
249 x 127 ס"מ

Matthew Chambers, Old Women With Their Rites 7, 2014, acrylic, enamel based adhesive and nylon flocking on canvas, 249 x 127 cm

מתיו צ'מברס
2014, ללא כותרת
טכניקה מעורבת
249 x 127 ס"מ

Matthew Chambers, The Only Thing I Do Energetically Is What I Want to Do, 2013, oil and acrylic on canvas, diptych, 244x122 cm each

מתיו צ'מברס
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2014

1

ברנדן פאוולר & מתיו צ'מברס
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2014

2

ברנדן פאוולר & מתיו צ'מברס
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2014

3

ברנדן פאוולר & מתיו צ'מברס
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2014

4

ברנדן פאוולר & מתיו צ'מברס
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2014

5

ברנדן פאוולר & מתיו צ'מברס
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2014

6

ברנדן פאוולר & מתיו צ'מברס
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2014

7

ברנדן פאוולר & מתיו צ'מברס
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2014

8

ברנדן פאוולר & מתיו צ'מברס
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2014

9

ברנדן פאוולר & מתיו צ'מברס
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2014

10

ברנדן פאוולר & מתיו צ'מברס
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2014

11

ברנדן פאוולר & מתיו צ'מברס
מראה הצבה - גלריה חזי כהן 2014

Loading ………….